Liên hệ

Đăng ký ngay

Đối tượng

Nội dung

Chuyên gia

Cộng đồng

Chương trình Huấn luyện chuyên sâu:
 
Chứng nhận quốc gia và quốc tế

S-Growth Innovation Coaching (SIC) - Chương trình chứng nhận Quốc gia và Quốc tế, huấn luyện cán bộ nguồn về tư duy, kỹ năng và công cụ huấn luyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

00
00
00
00

Đăng ký ngay

HUẤN LUYỆN VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐMST

SIC được tổ chức bởi BK Holdings, đồng tổ chức bởi NSSC và tổ chức huấn luyện quốc tế Growth Coaching International (GCI).

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Cá nhân uy tín có kinh nghiệm về đào tạo/cố vấn/huấn luyện/tư vấn; có định hướng phát triển nghề Huấn luyện, cho mảng KN ĐMST

Lãnh đạo trường Đại học
Trưởng phòng Khoa học Công nghệ
Giảng viên quan tâm tới đổi mới sáng tạo

Cán bộ quản lý nhà nước 
Quản lý/cán bộ vườn ươm
Quản lý Mạng lưới/Quỹ đầu tư

TÌM HIỂU HỌC BỔNG

ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH

Trở thành một trong 20 Huấn luyện viên Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo được cấp chứng nhận quốc gia và quốc tế

Được cấp chứng nhận từ BK Holdings, NSSC và Tổ chức đào tạo Huấn luyện viên quốc tế Growth Coaching International (19 năm kinh nghiệm đào tạo Huấn luyện viên, với hơn 900 đối tác trên toàn thế giới)

Kết nối mạng lưới chuyên gia là Huấn luyện viên quốc tế và Cố vấn hàng đầu của hệ sinh thái KN ĐMST

6

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Bootcamp 4:
Đội nhóm, lãnh đạo và văn hóa
Online course:
Leadership Coaching của GCI
Tuần thực hành 4 tại đơn vị
(Đồng hành bởi cố vấn)
Bài tập thực hành:
Peer coaching và Coaching 1-1,
Networking cùng Cố vấn, Nhà đầu tư
Reflection

Bootcamp 5:
Tiếp thị thương hiệu, xây dựng cộng đồng
Online course:
Leadership Coaching của GCI
Tuần thực hành 5 tại đơn vị
(Đồng hành bởi cố vấn)
Bài tập thực hành:
Peer coaching và Coaching 1-1, Networking cùng Cố vấn, Nhà đầu tư
Reflection

Bootcamp 6:
Tổng kết và lên kế hoạch sau khóa học
Online course:
Leadership Coaching của GCI
Tuần thực hành 6 tại đơn vị
 (Đồng hành bởi cố vấn)
Bài tập thực hành: 
Coaching 1-1
Reflection

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

TÌM HIỂU THÊM

Tư duy và kỹ năng coaching, E&I

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Bootcamp 1:
Công cụ huấn luyện S-GROWTH 
Online course:
Leadership Coaching của GCI
Tuần thực hành 1 tại đơn vị
(Đồng hành bởi cố vấn)
Bài tập thực hành:
Peer coaching và Coaching 1-1
Reflection

Bootcamp 2:
Nền tảng I&E
Online course:
Leadership Coaching của GCI
Tuần thực hành 2 tại đơn vị (Đồng hành bởi cố vấn)
Bài tập thực hành:
Peer coaching và Coaching 1-1
Reflection

Bootcamp 3:
Tài chính và đầu tư
Online course:
Leadership Coaching của GCI
Tuần thực hành 3 tại đơn vị (Đồng hành bởi cố vấn)
Bài tập thực hành:
Peer coaching và Coaching 1-1
Reflection

ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO

CHUYÊN GIA COACHING VÀ E&I

Tổng Giám Đốc
Hệ thống Doanh nghiệp BK Holdings

TS. NGUYỄN TRUNG DŨNG

Giám đốc Văn phòng Đề án 844,
Giám đốc NSSC

TS. PHẠM DŨNG NAM

Chủ tịch Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia NSCI 

THS. NGUYỄN TIẾN TRUNG


Giám đốc Ươm tạo BK Holdings,
Quản lý Quỹ BK Fund

ÔNG PHẠM TUẤN HIỆP

HLV, Tác giả, Nhà sáng lập 
Growth International Coaching 

PGS.TS. CHRISTIAN 
NIEUWERBURGH

HLV, Cố vấn Học viện Proctor Gallagher Instutite

ÔNG STUART DOUGHTY

HLV, Giám đốc phát triển Chương trình và Cộng đồng BK Holdings

THS. JEN VU HUONG

HLV, Giám đốc điều hành 
Growth Coaching International

THS. CLAUDIA OWEAD

CÁN BỘ NGUỒN THAM GIA SIC - KHOÁ 1

CÁN BỘ NGUỒN THAM GIA SIC - KHOÁ 2

MẠNG LƯỚI KHỞI NGHIỆP ĐMST

KẾT NỐI VỚI BAN TỔ CHỨC

KẾT NỐI VỚI BK HOLDINGS
ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN

©2022 Allrights reserved sic.bkholdings.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 096.117.1720

Email: incubator@bkholdings.com.vn

Địa chỉ: Tòa nhà A17 Bách Khoa, 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội